ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุน สอบธรรมศึกษาตรี

มอบทุนสอบธรรมศึกษาตรี

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดชนะสงครามกราบขอบพระคุณ
พระมหาชาญชัย วชิรธีโร
พระมหาชาญ เชมปญโญ
นางอรทัย แจ้งกิจ
นางเสงี่ยม วงษ์ไพศาล
นางสาววาสนา เนตรแพ
นางศิรินาถ พุทธิสาร
นางอรุณ โชตินาเสียว

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาตรีทั้ง 16 คน และได้เทศนาธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังในการเรียน

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,22:13   อ่าน 313 ครั้ง