ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมวัย

กิจกรรมปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นประธานในกิจกรรม 
"โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร"

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,22:18   อ่าน 377 ครั้ง