ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มหิงสาปฐมวัย

มหิงสาปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2562
นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 นำนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "รางวัลแห่งความภูมิใจ" โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,22:21   อ่าน 209 ครั้ง