ผู้บริหาร

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงรายการใดมากที่สุด
การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมหน้าเสาธง
ความสะอาดห้องสุขา
อาหารกลางวัน
อื่นๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2012
ปรับปรุง 30/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 582856
Page Views 762324
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วยจากดินไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้าน ICT ของครูและนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ GIOP
3 Best Practice จิตสาธารณะอัตลักษณ์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
4 Best Practice ผู้บริหารสถาศึกษา
5 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน